Rust voor onze onrust!

Op een dag zag een man hoe een koning met een kip aan het spelen was. Stomverbaasd vroeg hij de koning of deze niets belangrijkers had te doen. “Men kan zich niet altijd met belangrijke zaken bezighouden,” antwoordde de koning. “Ik kan alleen maar belangrijke dingen doen, als ik zo nu en dan ook de tijd neem om me met schijnbaar onbelangrijke zaken bezig te houden.”

Periodes van rust en herstel zijn belangrijk om burn-out te voorkomen. Regelmatig pauzeren vermindert de vermoeidheid en verbetert onze effectiviteit. Neem de tijd om te bewegen en een glas water te drinken. Plan uw pauzes!

Doe ‘s avonds geen inspannende activiteiten. Onze nachtrust wordt verstoord door het licht van lampen en beeldschermen. Goede nachtrust verbetert de levenskwaliteit en verhoogt onze weerstand tegen ziektes. Zorg voor een regelmatig slaapritme en kom tot rust voordat u ‘s avonds gaat slapen.

Verwelkom het weekend! De Schepper rustte op de Sabbat en geeft ons iedere week 24 uur waarop we ons lichaam, ons verstand en onze geest tot rust kunnen laten komen.Neem de tijd voor vriendschappen en voor de mensen om wie wij geven.

Zorg voor een “time-out”. Creëer een “vakantie-effect” door het werk te onderbreken, van plek te veranderen en tijd te maken voor onszelf en de mensen die ons dierbaar zijn. De uitknop is de sleutel voor ontspanning waarmee we, zowel emotioneel als rationeel, afstand kunnen nemen van stress en spanningen.

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” (Matteüs 11:28). Alleen in de genade van Jezus Christus kunnen wij ware rust vinden. Hij wil niets liever dan dat wij een optimaal leven leiden.

Dr. Christoph Bornand, Tandarts

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 1680 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy