De kracht van het geloof!

Vertrouwen is een van de eerste dingen die een baby leert. Een baby leert erop te vertrouwen dat zijn moeder hem voedsel, bescherming en liefde zal geven. Wanneer we ouder worden, leren we te vertrouwen op een aantal basiswaarden. Teleurstelling en/of bevestiging hierin kunnen van invloed op ons leven zijn. Echter, de gevolgen daarvan zijn sterk afhankelijk van de keuzes die we vanuit ons geloof maken.

Door het geloof krijgen wij toegang tot Gods gave van de redding in Jezus Christus. Een levend geloof is een zich voortdurend verdiepende relatie van vertrouwen en liefde in God. Het gebed en het bestuderen van zijn Woord spelen hierbij een belangrijke rol. In een wereld vol van geweld, natuurrampen en ongeneeslijke ziektes, is het geloof onmisbaar. Want door het geloof kunnen wij emotioneel en lichamelijk gezond blijven.

In de wonderen die hij verrichtte, toonde Jezus zijn genezende kracht. Door te geloven konden blinden weer zien, verlamden lopen en werden dode mensen weer tot leven gebracht. Recente onderzoeken tonen aan dat geloof een positieve invloed op de gezondheid, het genezingsproces en het welzijn van mensen heeft.

Er is geen betere manier om onze lichamelijke en geestelijke kracht te versterken dan door ons geloof en dankbaarheid in Gods liefde en bescherming te tonen. Maar geloof betekent niet dat wij niet gezond zouden moeten leven of dat wij geen medische zorg nodig zouden hebben. Integendeel! Geloof spoort ons aan om trouw te zijn aan de morele en natuurlijke wetten die door onze liefdevolle Schepper zijn geschapen. Op deze manier zal ons leven vervuld zijn met harmonie. Door Gods genade zullen er in en door ons leven wonderen gebeuren.

Stel uw hart open om God te vertrouwen en ervaar de genezende kracht van het geloof vandaag nog!

Dr. Desislava Gerasimova, Arts

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2241 times

More in this category:

Wees vrij! »

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy