Na myšlenkách záleží!

Výzkumy ukazují, že pozitivně myslet je více, než být šťastný. Pozitivní myšlenky ve skutečnosti vytvářejí reálné hodnoty v životě jednotlivce a tak pomáhají při budování dovedností, které jsou trvalejší než krátké pousmání. Postoje, jež zaujímáme, bez přestání ovlivňují naši práci, zdraví a život. Negativní myšlenky omezují mysl a brání nám rozpoznat další možnosti řešení situace. Naopak pozitivní myšlení rozšiřuje vědomí možností a voleb – umožňuje, aby se mysl zabývala i jinými alternativami. Jedním z přínosů pozitivního myšlení je zlepšená schopnost rozvoje dovedností a vytváření zdrojů. Pomáhá-li pozitivní myšlení k tomu, abychom si více vážili života, jak si je lze osvojit?

Zamysli se nad třemi tipy:

Duchovní ztišení: Podle výzkumů vykazují lidé, kteří se denně modlí, v porovnání s ostatními více pozitivních myšlenek.

Zdravá strava: Důležité živiny, jako jsou např. omega-3 mastné kyseliny, vláknina či vitaminy skupiny B, pozitivně ovlivňují náladu člověka. Tyto živiny stabilizují hladinu cukru v krvi a zlepšují aktivitu nervových přenašečů a nervových buněk.

Tělesný pohyb: Při cvičení dochází k vylučování tzv. beta-endorfinů, jež přispívají k pocitu celkové pohody a snižují napětí či stres.

Inspirovaná slova znějí následovně: „Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“ Filipským 4,8. Stvořitel lidské mysli nám zde radí, jak ji pozitivně využívat. Nechceš to zkusit a začít pozitivně myslet už dnes?

Dr. Jan-Harry Cabungcal, Vědecký pracovník v oblasti

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2363 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy