Naděje při depresi!

Deprese představuje závažné, komplexní a stále častější onemocnění, jež postihuje mnoho lidi, a to nezávisle na věku, rase, vyznání či postavení. Deprese není jen záležitostí mozku, dopad má na celý organismus. Deprese ovlivňuje stravování, spánek, pocity vlastní hodnoty i to, jak vnímáme své okolí.

Onemocnění depresí není známkou slabosti člověka.Deprese zahrnuje kombinaci genetických, biochemických, environmentálních a psychologických faktorů. Pokud se problém neřeší, může deprese přetrvávat týdny, měsíce i roky.

Cítíš se v poslední době utrápený, smutný anebo bez energie? Už tě nebaví věci, které ti dříve přinášely potěšení? Trpíš přetrvávající únavou, ztrátou chuti k jídlu či nespavosti? Je-li to tvůj případ, na nic nečekej a vyhledej odbornou pomoc! V léčbě deprese se pozitivní změny v životosprávě prokazují jako jednoduché, ale mocné prostředky. Dokonce i v případech, kdy je nezbytné užívat léky, napomohou tyto změny procesu rekonvalescence. V případech mírné deprese mohou pak prosté změny životosprávy stačit k úplnému vyléčení.

Ukázalo se, že v případech léčby mírné deprese bylo ordinování pravidelných dávek fyzické aktivity stejně účinným opatřením jako podávání některých běžných léků. Pohyb nejenže stimuluje tvorbu chemických látek, jako je serotonin a endorfiny, díky nimž se cítíme dobře, současně stimuluje v mozku i tvorbu nových buněk a nervových propojení. Velký prospěch může přinést třicetiminutová procházka praktikovaná 3-5krát týdně.

Depresivní stavy pomáhá překonávat i duch vděčnosti a chválení. Bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíš, naděje na zlepšení je stále zde!

Dr. Dan Chilel Pineda, Lékař

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2774 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy