Rozhodnutia zdravšie žiť ti môžu zmeniť život

Pravidelné zdravé životné návyky dokážu zmeniť Váš život. Môžu pridať kvalitu a dĺžku Vášmu životu. Predĺženie si života by samo o sebe veľa neznamenalo, ak by išlo len o pridanie pár rokov k životu plného chorôb, pokračujúceho obmedzenia a upadajúcej kvality. V skutočnosti zisťujeme, že rovnaké zmeny v životnom štýle ktoré dokážu pridať roky k životu, rovnako dokážu vliať viac života k rokom!

Proces starnutia sa zrýchľuje ak fajčíme, pijeme alkohol, nemáme dostatočný telesný pohyb, nedostatočne sa vyrovnávame so stresom, nedostatočne spíme a nesprávne sa stravujeme. Výskumy na populáciách po celom svete tiež poukazujú na to, že strava s nízkym obsahom tukov bohatá na rastlinnú zložku a spojená s dostatočnou telesnou aktivitou zohráva dôležitú úlohu v dĺžke života. Spravte si inventúru vlastného života a nájdite oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Dajte Vášmu životu aj viac významu a zmysluplnosti. Tí, ktorí udávajú väčšiu mieru radosti, nemajú toľko zdravotných problémov, ich ochorenia majú kratší priebeh, majú menej stresu, smútku a hnevu. Ak ste radostní, máte viac energie a lepšiu schopnosť zvládať problémy. Okrem toho ste viac kreatívni, produktívnejší a žijete zdravšie a dlhšie.

Zdravé životné návyky samy o sebe nezaručia dlhý život, no zvýšia pravdepodobnosť, že budete žiť dlhšie a lepšie. Výskumy ukázali, že čím skôr v živote dôjde k vytvoreniu zdravých životných návykov, tým sa dostaví lepší celkový zdravotný úžitok.  Máte záujem pridať život k svojim rokom? Čo Vám bráni dnes začať žiť zdravo?

Dr. Winston Craig, Vysokoškolský pedagóg v oblasti výživy a zdravého životného štýlu

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 1987 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy