Zvoľte si optimálnu výživu!

Skúmanie života dlhovekých ľudí v Sardínii, Okinawe a Kalifornii vo veľkej miere prispelo k nášmu pochopeniu vplyvov životných návykov na celoživotnú mieru vitality.

Pravidelná fyzická aktivita a strava skladajúca sa z prevažne rastlinných zdrojov patria medzi tajomstvá dlhovekosti.

Zdravotná štúdia urobená na adventistoch siedmeho dňa poukazuje na skutočnosť, že rastlinná strava priamo súvisí s menej častým výskytom vysokého krvného tlaku, infarktu, obezity a rakoviny. Vyvážená vegetariánska strava spočíva v pravidelnej konzumácii strukovín, celozrnných výrobkov, ovocia, zeleniny, orechov a semien.

O tomto spôsobe stravovania hovorí aj kniha Genezis 1,29: „A Boh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm.‟ Tieto potraviny bohaté na živiny obsahujú veľa vlákniny, vitamínov, ako napríklad foláty, A, C, K, minerály, antioxidanty, a ďalšie zdraviu prospešné látky.

Konzumovanie rastlinnej stravy je tiež o vychutnávaní potravín v ich prirodzenom stave. V porovnaní s rafinovanými cereáliami obsahujú celozrnné výrobky viac vitamínov skupiny B, horčíka, vápnika, železa a vlákniny. V prípade dlhodobého stravovania sa vegánskym spôsobom je potrebné zaradiť do jedálnička potraviny s pridaným vitamínom B12 alebo potravinové doplnky B12. Zdravá strava nie je len o tom “čo jesť”, je tiež o o tom “kedy jesť”. 5-hodinové pauzy medzi jedlami, nejedenie neskoro večer, vyhýbanie sa jedeniu medzi hlavnými jedlami a 2 − 3 hlavné jedlá počas dňa – to všetko prispieva k dobrému zdraviu. Prečo by z princípov optimálnej životosprávy mala ťažiť len malá vrstva privilegovaných? Využite ich aj vy!

Valérie Dufour, Vedúci oddelenia zdravotnej služby – EUD

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2175 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy