Na myšlienkach záleží!

Výskumy ukazujú, že pozitívne myslenie je viac než byť šťastný. Pozitívne myšlienky môžu dokonca vytvárať reálnu hodnotu v živote jednotlivca, a tak pomôcť pri budovaní zručností, ktoré sú trvácnejšie ako len samotný úsmev. Náš postoj dlhodobo vplýva na našu prácu, naše zdravie a život. Napríklad, negatívne myšlienky obmedzujú našu myseľ a bránia nám rozpoznať iné dostupné možnosti. A naopak, pozitívne myslenie rozširuje naše povedomie o viacerých možnostiach a umožňuje, aby sa myseľ zaoberala aj inými alternatívami. Jeden z prínosov, ktoré pozitívne myslenie poskytuje, je zlepšená schopnosť budovať zručnosti a vytvárať zdroje. Ak je teda pozitívne myslenie užitočné pre lepšie docenenie života ako celku, ako si ho môžeme osvojiť?

Dávame vám do pozornosti tri spôsoby:

Duchovné stíšenia: Podľa výskumov majú ľudia, ktorí sa každý deň modlia, v porovnaní s ostatnými viac pozitívnych myšlienok.

Zdravá strava: Dôležité živiny, ako sú omega-3 mastné kyseliny, vláknina a vitamíny skupiny B, majú schopnosť zlepšiť náladu. Stabilizujú hladinu cukru v krvi a zlepšujú aktivitu neuroprenášačov a nervových buniek.

Telesný pohyb: Pri cvičení sa vylučujú tzv. beta-endorfínov, ktoré vytvárajú vnútorný pocit pohody a odstraňujú pocity napätia a stresu.

Inšpirované slová znejú: „Všetko, čo je pravdivé, počestné, spravodlivé, mravne čisté, ľúbe, ak je nejaká cnosť, či nejaká chvála, o tom premýšľajte.” Filipanom 4,8. Tvorca ľudskej mysle nám dáva návod, ako ju pozitívne používať. Čo takto skúsiť to a začať myslieť pozitívne už dnes?

Dr. Jan-Harry Cabungcal, Vedecký pracovník v oblasti neurológie

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 1787 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy