Investujte do zdravých vztahů!

Zdravé vztahy nejsou náhoda! Ať už o to stojíme nebo ne, v každé chvíli se nacházíme v různých pozicích vůči naším rodičům, dětem, partnerům či kolegům. Pokud nám tyto vztahy pomáhají, potom se náš imunitní systém stává silnějším a schopnost odolávat onemocnění se zvyšuje.  

Zatímco pro někoho jsou vztahy v rodině či práci potěšením, pro jiné jsou zdrojem utrpení. Rozbité vztahy – v důsledku hádek, násilí, závislostí anebo partnerských neshod – mohou mít závažný dopad na zdraví zúčastněných osob, například v podobě nespavosti, deprese, bolestí hlavy anebo vyčerpání. Narušené vztahy ovlivňují náš celkový zdravotní stav. Potřebujeme jeden druhého. Známý lékař a filozof Viktor Frankl jednou o smyslu života řekl následující slova:  „Člověk se učí smyslu života tehdy, když se k něčemu anebo někomu utíká.“ Apoštol Pavel to dále rozvádí, když říká: „Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali.“ (Řím 13,8)

Jak mohu já napomoci tomu, aby vztah opět rozkvetl? Pro úspěšný vztah jsou potřebné dobré komunikační schopnosti: Učme se, jak vyjadřovat naše pocity, a projevme zájem o to, jak se cítí ten druhý! I odpuštění a vděčnosti se lze naučit.

Znovu oslovte svého partnera, rodiče, děti a kolegy – aby se vztahy mohly úspěšně obnovit. Tím, komu to nejvíce prospěje, budete vy sami!

Stejně jako tělesné zdraví, ani zdravé vztahy nejsou dílem náhody. Je to ve tvých rukou!

Dr. Klaus Gstirner, Lékař a psychoterapeut

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2469 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy