Pokoj pro náš nepokoj!

Jeden muž přihlížel tomu, jak si král hraje s kuřetem. Překvapený muž se krále otázal, jestli nemá něco důležitějšího na práci. „Člověk nemůže dělat stále jen důležité věci,“ odpověděl král. „Pouze tehdy, kdy se z času na čas věnuji zdánlivě bezvýznamným záležitostem, jsem schopen vykonávat důležité úkoly.“

Chceme-li předejít syndromu vyhoření, je nezbytné si uvědomit důležitost odpočinku a regenerace. Pravidelné přestávky v práci snižují pocit únavy a zvyšují efektivitu. Dopřejme si čas na fyzickou aktivitu, pijme čistou vodu. Vědomě si plánujme přestávky.

Naučme se večer se ztišit. Světla a obrazovky nás okrádají o noční odpočinek. Plnohodnotný spánek zvyšuje kvalitu života a pomáhá předcházet onemocněním. Dodržujme pravidelný režim spánku a v noci pokojně odpočívejme.

Těšme se na víkend! Sám Stvořitel v sobotní den odpočinul. A nám daruje každý týden 24 hodin – k odpočinutí těla, mysli i duše. Věnujme čas budování vztahů, najděme čas na lásku.

A nezapomínejme někdy vypnout. Pravidelně si navozujme „efekt dovolené“, charakteristický přerušením práce, změnou místa i časem, který si vyhradíme pro sebe a naše milé. Schopnost vypnout je klíčem k regeneraci a prostředkem pro mentální a emocionální odpoutání se od životních stresů a tlaků.

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ (Matouš 11,28). Pravý odpočinek je v milosti Ježíše Krista. On si přeje, aby náš život měl optimální kvalitu.

Dr. Christoph Bornand, Zubní lékař

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2311 times

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy