Život ve svobodě!

Americký národní ústav pro drogové závislosti definuje závislost jako „onemocnění mozku, pro které je charakteristické nutkavé vyhledávání a užívání drogy, a to navzdory jejím škodlivým účinkům.” Závislosti vedou k tělesným, emocionálním, společenským, pracovním, právním a rodinným problémům.

Mezi nejmarkantnější příklady závislostí patří v Evropě konzumace alkoholu. Spotřeba alkoholu má na společnost i na jedince velký vliv. Společnost s názvem Alcoholics Anonymous tvrdí: „Už první sklenka alkoholického nápoje tě opije.” I tzv. společenské pití s sebou nese vážné důsledky. Úplná abstinence je jedinou pravou cestou ke svobodě.

Dalším zabijákem je tabák. Nikotin je jednou z nejvíce návykových látek. Mezi běžné důsledky, které vědci spojují s kouřením, patří rakovina plic, emfyzém a srdečně-cévní onemocnění.

Nejvíce propagovanou a konzumovanou psychoaktivní drogou na světě je kofein. Kofein dokáže navodit stavy úzkosti, problémy se spánkem, zvonění v uších, zmatení mysli i srdeční arytmie. Tím, že jej dospívající a mladí často konzumují v podobě energetických nápojů, zvyšují u sebe náchylnost k dalším závislostem.

Mezi vysoce návykové patří ilegální drogy, jako je marihuana, kokain, heroin, halucinogeny, inhalační látky anebo opiáty. Pro žádnou z těchto drog neexistuje bezpečná hladina užívání. Pokud trpíte nějakou závislostí, uvědomte si, že nebojujete sami. Bez ohledu na to, čemu čelíte, Bůh má už pro vás připravenou únikovou cestu. Stačí jej požádat o pomoc! Jsou zde také služby poskytované řadou specializovaných pracovišť. Ve spojení odborné a Boží pomoci je vítězství na dosah!

Dr. Adrian Horvath, Psychiatr

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2349 times

More in this category:

« Síla víry! Zpět do sedla! »

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy