Síla víry!

Důvěra je jednou z prvních věcí, které se musí naučit každé miminko. Učí se důvěřovat mámě, že mu poskytne jídlo, teplo a lásku. I později v životě projevujeme v běžných záležitostech svoji důvěru. Na naši mysl působí lež i pravda; důsledky jednoho či druhého jsou však velmi odlišné – v závislosti na tom, čemu a komu se rozhodneme věřit.

Vírou se pro nás stává přístupným Boží dar spasení v Ježíši Kristu. Živá víra je neustále se rozvíjejícím vztahem důvěry a lásky k Bohu – prostřednictvím modlitby a studia jeho Slova. Víra je ve světě plném násilí, častých přírodních katastrof a různých nevyléčitelných onemocnění velmi potřebná. Jejím prostřednictvím si můžeme zachovat duševní i tělesné zdraví.

Ježíš prokázal svoji uzdravující moc zázraky, které vykonal. Vírou slepí prohlédli, chromí začali chodit a mrtví povstali k životu. Současné vědecké výzkumy ukazují na to, že víra má pozitivní vliv na zdraví, spokojenost i celkovou pohodu.

Neexistuje lepší způsob, jak posilnit svoji tělesnou a duchovní sílu, než projevy víry a vděčnosti za Boží lásku a péči. Víra nám samozřejmě nebrání v osvojování si zdravého životního stylu či využití potřebného lékařského ošetření. Opak je pravdou. Víra nás motivuje k tomu, abychom projevovali úctu vůči zákonům duše a těla, které ustanovil náš milující Stvořitel. Tak jsou naše životy naplněné harmonií a Boží milost může v nás a skrze nás působit zázraky.

Otevři svoje srdce a důvěřuj Bohu, abys mohl již dnes zakusit uzdravující moc víry.

Dr. Desislava Gerasimova, Lékařka

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 2368 times

More in this category:

Život ve svobodě! »

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy