Späť do sedla!

Keď sa život stane ťažký a do našich životov sa oprie mrazivý vietor búrok, v mysli sa vynorí otázka: “Ako to zvládnem?” Prečo sú niektorí ľudia úplne zdevastovaní životnými nešťastiami, ktoré si privodia oni sami alebo tí druhí, zatiaľ čo iní s nimi dokážu úspešne bojovať?

Pre Borisa Cyrulnika sa z každej negatívnej udalosti môže stať semienko víťazstva, ak … …. cesta človeka ktorý je zranený životom sa križuje s cestou významného človeka alebo ľudského vzoru. Takýto človek nám dokáže, či už si to uvedomuje alebo nie, pomôcť a vzbudiť v nás novú aktivitu.

Odolnosť nie je statická – je dynamická a rastúca a vedie k obnoveniu životného smerovania, k nájdeniu zmyslu prostredníctvom a napriek utrpeniu a k úspešnému stanoveniu si ďalších cieľov. Nadobudnúť odolnosť znamená rozhodnúť sa vedome bojovať so zraneniami, nočnými morami a zničujúcimi negatívnymi zážitkami z minulosti. Znamená to vydať sa na boj, v ktorom meníme ťažkosti na príležitosti.

Odolnosť poskytuje mechanizmus ako úspešne reagovať, poučiť sa, opäť sa učiť, objavovať nové možnosti, dôverovať, či znovu začať veriť.

Jacques Lecompte to vyjadril takto: “Nádej v lepšiu budúcnosť je pre nás nevyhnutné záchranné koleso, inak budeme pohltení vlnami zúfalstva.” Takže od dnešného dňa je všetko možné skrze dôveru a vieru s presvedčením, že aj tunel sa raz skončí svetlom.

Céline Rossetti-Aurouze, Operačná sestra

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 1709 times

More in this category:

« Sila viery! Nádej pri depresii! »

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy