Život v slobode!

Americký národný ústav pre drogové závislosti definuje závislosť ako “ochorenie mozgu, ktoré je charakteristické nutkavým vyhľadávaním a užívaním drogy, a to aj napriek škodlivým dôsledkom.” Závislosti vedú k telesným, emocionálnym, sociálnym, pracovným, právnym a rodinným problémom.

Jeden veľký príklad závislosti v Európe je konzumácia alkoholu. Takáto konzumácia má na spoločnosť a na človeka samotného významný vplyv. Spoločnosť s názvom Alcoholics Anonymous tvrdí: “ Prvý pohár alkoholického nápoja ťa opije.” Spoločenské pitie môže znamenať viaceré problémy. A práve nulová konzumácia alkoholu je tou pravou cestou k slobode.

Ďalším zabijačom je tabak. Nikotín patrí medzi najnávykovejšie látky. Medzi bežné dôsledky v spojitosti s fajčením patrí: rakovina pľúc, emfyzém a srdcovo-cievne ochorenia.

Najviac propagovanou a konzumovanou psychoaktívnou drogou na svete je kofeín. Dokáže navodiť úzkosť, problémy so spánkom, zvonenie v ušiach, zmätené myslenie a srdcové arytmie. Tým, že ho mladí ľudia pravidelne dostávajú do tela vo forme energetických nápojov, zvyšujú pravdepodobnosť výskytu iných závislostí.

Zákonom zakázané drogy ako marihuana, kokaín, heroín, halucinogény, inhalanty alebo opiáty patria medzi vysoko návykové látky.

Pre žiadnu z týchto drôg neexistuje bezpečná hladina užívania. Ak trpíte závislosťou, uvedomte si, že s vaším problémom nie ste sami. Bez ohľadu na to, čomu čelíme, Boh má už pre nás pripravenú únikovú cestu. Len ho poproste o pomoc! A okrem toho môžete získať pomoc od odborníkov. Ľudská pomoc v spojitosti s Božím zásahom nás posúva k hraniciam víťazstva.

Dr. Adrian Horvath, Psychiater

© Health Ministries Department - EUD. All rights reserved
Read 1643 times

More in this category:

Sila viery! »

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Privacy